سومین نشست تحقق هویت اسلامی ایرانی معماری و شهرسازی صبح امروز در سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری برگزار شد.
دبیر کارگروه نظام مهندسی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری کشور اعلام کرد
محسن زمانی با توجه به پیش رو بودن انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از برگزاری ششمین نشست اعضای بسیجی هیئت مدیره های این سازمان خبر داد.
اعضاء سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد د از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد بازدید کردند.
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه صورت گرفت
۱۲۱۰مترمربع از مسکن محرومین در ۱۲روستا از شهرستان پاوه توسط سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه نظارت رایگان صورت گرفت.
اسفند۹۷/
اولین جشنواره طرح های برتر سازه های سبک ، سریع ، ارزان و مقاوم با همکاری سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری برگزار خواهد شد.
سومین نشست تحقق هویت اسلامی ایرانی معماری و شهرسازی برگزار شد
برگزاری ششمین نشست اعضای بسیجی هیئت مدیره های نظام مهندسی
بازدید علمی بسیج مهندسین عمران و معماری یزد از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
نظارت رایگان بر۱۲۱۰مترمربع از مسکن محرومین در ۱۲روستا از شهرستان پاوه
اولین جشنواره طرح های برتر سازه های سبک ، سریع ، ارزان و مقاوم برگزار خواهد شد

tax

سومین نشست تحقق هویت اسلامی ایرانی معماری و شهرسازی صبح امروز در سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری برگزار شد.
دبیر کارگروه نظام مهندسی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری کشور اعلام کرد
محسن زمانی با توجه به پیش رو بودن انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از برگزاری ششمین نشست اعضای بسیجی هیئت مدیره های این سازمان خبر داد.
اعضاء سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد د از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد بازدید کردند.
اعضاء سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد د از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد بازدید کردند.
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه صورت گرفت
۱۲۱۰مترمربع از مسکن محرومین در ۱۲روستا از شهرستان پاوه توسط سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه نظارت رایگان صورت گرفت.
اسفند۹۷/
اولین جشنواره طرح های برتر سازه های سبک ، سریع ، ارزان و مقاوم با همکاری سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری برگزار خواهد شد.
سومین نشست تحقق هویت اسلامی ایرانی معماری و شهرسازی صبح امروز در سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری برگزار شد.
دبیر کارگروه نظام مهندسی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری کشور اعلام کرد
محسن زمانی با توجه به پیش رو بودن انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از برگزاری ششمین نشست اعضای بسیجی هیئت مدیره های این سازمان خبر داد.
اعضاء سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد د از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد بازدید کردند.

نظرسنجی

نظر خود را در مورد کیفیت مجله محراب ۹۶ بیان کنید؟

عالی
۵۳% (۸ نظرسنجی)
خوب
۲۰% (۳ نظرسنجی)
متوسط
۱۳% (۲ نظرسنجی)
ضعیف
۱۳% (۲ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۵