رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری:
مهندس ایلخان با اشاره به عدم تناسب معماری ساختما با هویت ایرانی اسلامی بیان داشت:کسانی که دغدغه هویت ملی را دارند بایستی پیش قدم شوند.
جلسه کارگروه عمران و معماری با حضور دکتر نقره کار و دکتر هاشمی فشارکی در سازمان بسیج مهندسنی عمران ومعماری برگزار شد.
کارگاه آموزش کارآفرینی به همت کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان هرسین برگزار گردید.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در دولت اعتقاد عملیاتی برای اجرای طرح مسکن شهری وجود ندارد و تفاهمنامه ای که وزارت راه و شهرسازی با سازمان برنامه و بودجه امضا کرده است دردی از مردم دوا نمی کند.
کسانی که دغدغه هویت ملی را دارند باید پیش قدم شوند
برگزاری جلسه کارگروه عمران و معماری با حضور دکتر نقره کار و دکتر هاشمی فشارکی
برگزاری کارگاه آموزش کار آفرینی توسط کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان هرسین
دولت در بخش مسکن ۵ سال فقط حرف زد

tax

کارگاه آموزش کارآفرینی به همت کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان هرسین برگزار گردید.
رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری:
مهندس ایلخان با اشاره به عدم تناسب معماری ساختما با هویت ایرانی اسلامی بیان داشت:کسانی که دغدغه هویت ملی را دارند بایستی پیش قدم شوند.
گزارش تصویری
مسابقه تیر اندازی مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور شورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی
گزارش تصویری
مسابقه تیر اندازی مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور شورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی
گزارش تصویری
اهدای خون به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور شورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی
سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه ، اقدام به برگزاری دوره های تخصصی کرد.
کارگاه آموزش کارآفرینی به همت کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان هرسین برگزار گردید.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در دولت اعتقاد عملیاتی برای اجرای طرح مسکن شهری وجود ندارد و تفاهمنامه ای که وزارت راه و شهرسازی با سازمان برنامه و بودجه امضا کرده است دردی از مردم دوا نمی کند.
رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری:
مهندس ایلخان با اشاره به عدم تناسب معماری ساختما با هویت ایرانی اسلامی بیان داشت:کسانی که دغدغه هویت ملی را دارند بایستی پیش قدم شوند.

نظرسنجی

نظر خود را در مورد کیفیت مجله محراب ۹۶ بیان کنید؟

عالی
۵۷% (۸ نظرسنجی)
خوب
۲۱% (۳ نظرسنجی)
متوسط
۱۴% (۲ نظرسنجی)
ضعیف
۷% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۴