۱۲۰۰ پرس غذای گرم توسط کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان شیروان بین نازمندران توزیع شد.
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به مناسبت روز جهانی قدس بیاینه ای صادر کرد.
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خراسان شمالی
مسئول سازمان بسج مهندسین عمران ومعماری استان خراسان شمالی از برگزاری همایش راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در این استان خبر داد.
۳۰ بسته معیشتی توسط کانون بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندران بین نیازمندان توزیع شد.
توسط کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان سواد کوه صورت گرفت
کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان سواد کوه در کاری جهادی اقدام به ارائه خدمات فنی رایگان برای محرومین کرد.
برگزاری رزمایش مومنانه توسط کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان شیروان
بیانیه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به مناسبت روز جهانی قدس
همایش راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب برگزار میشود
توزیع ۳۰ بسته معیشتی بین نیازمندان شهرستان رودبار
ارائه خدمات مهندسی رایگان در مناطق محروم

tax

۱۲۰۰ پرس غذای گرم توسط کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان شیروان بین نازمندران توزیع شد.
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان به مناسبت روز جهانی قدس بیاینه ای صادر کرد.
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان اصفهان به مناسبت روز جهانی قدس بیاینه ای صادر کرد.
۱۲۰۰ پرس غذای گرم توسط کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان شیروان بین نازمندران توزیع شد.
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان به مناسبت روز جهانی قدس بیاینه ای صادر کرد.
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان اصفهان به مناسبت روز جهانی قدس بیاینه ای صادر کرد.
۱۲۰۰ پرس غذای گرم توسط کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان شیروان بین نازمندران توزیع شد.
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان به مناسبت روز جهانی قدس بیاینه ای صادر کرد.
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان گلستان بمناسبت فرا رسیدن روز جهانی "قدس" با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از حقوق ملت ستمدیده فلسطین،جنایات اخیر رژیم غاصب و تروریست صهیونیست بر علیه مردم مظلوم فلسطین را محکوم نمود.

چند رسانه ای