در حالی با رفتن تیم وزیر سابق از وزارتخانه راه ازحجم تنش‌های فزاینده بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه کاسته شد که اخیرا یکسری تصمیمات در بدنه شورای مرکزی باعث شده که مجددا تنش به بدنه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگردد.
جمعی از عضاء شورای قشر بسیج مهندسین استان همدان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان دیدار کردند.
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه صورت گرفت/
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه تعدادی از واحد های مسکونی روستای چشمه گدار شهرستان جوانرود بصورت رایگان مرمت گردید.
مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان خوزستان در گفتگو با بسیج:
مهندس پوربهرامی با بیان نقش سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان خوزستان در سیلاب اخیر کشور خاطر نشان کرد:با همه وجود سختی ها تا بازسازی آخرین واحد مسکونی مردم شریف استان ، در کناشان خواهیم بود.
مسئول سازمان بسج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه از برگزاری جلسه کارگروه تخصصی مسکن استان با موضوع راهکارهای ساخت مسکن ارزان و سریع خبر داد.
بازگشت تنش به سازمان نظام مهندسی ساختمان؟
دیدار اعضاء شورای قشر بسیج مهندسین استان همدان با حضرت آیت الله شعبانی
تعمیر و مرمت منازل خانواده های بی بضاعت آسیب دیده در شهرستان جوانرود
تا پایان کار بازسازی واحدهای مسکونی ، در کنار مردم استان خوزستان خواهیم ماند
جلسه کارگروه مسکن استان کرمانشاه با موضوع راهکارهای ساخت مسکن ارزان و سریع برگزار شد

tax

جمعی از عضاء شورای قشر بسیج مهندسین استان همدان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان دیدار کردند.
مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان خوزستان در گفتگو با بسیج:
مهندس پوربهرامی با بیان نقش سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان خوزستان در سیلاب اخیر کشور خاطر نشان کرد:با همه وجود سختی ها تا بازسازی آخرین واحد مسکونی مردم شریف استان ، در کناشان خواهیم بود.
مسئول سازمان بسج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه از برگزاری جلسه کارگروه تخصصی مسکن استان با موضوع راهکارهای ساخت مسکن ارزان و سریع خبر داد.
جمعی از عضاء شورای قشر بسیج مهندسین استان همدان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان دیدار کردند.
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه صورت گرفت/
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه تعدادی از واحد های مسکونی روستای چشمه گدار شهرستان جوانرود بصورت رایگان مرمت گردید.
مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان خوزستان در گفتگو با بسیج:
مهندس پوربهرامی با بیان نقش سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان خوزستان در سیلاب اخیر کشور خاطر نشان کرد:با همه وجود سختی ها تا بازسازی آخرین واحد مسکونی مردم شریف استان ، در کناشان خواهیم بود.
در حالی با رفتن تیم وزیر سابق از وزارتخانه راه ازحجم تنش‌های فزاینده بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه کاسته شد که اخیرا یکسری تصمیمات در بدنه شورای مرکزی باعث شده که مجددا تنش به بدنه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگردد.
جمعی از عضاء شورای قشر بسیج مهندسین استان همدان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان دیدار کردند.
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه صورت گرفت/
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه تعدادی از واحد های مسکونی روستای چشمه گدار شهرستان جوانرود بصورت رایگان مرمت گردید.

نظرسنجی

نظر خود را در مورد کیفیت مجله محراب ۹۶ بیان کنید؟

عالی
۵۰% (۹ نظرسنجی)
خوب
۲۲% (۴ نظرسنجی)
متوسط
۱۱% (۲ نظرسنجی)
ضعیف
۱۷% (۳ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۸